• "Nageenyi Keenyaa Haaromsa keenyaaf wabiidha". Read More
 • Fedhii fi faaydaa ummata naannoo keenyaa kabajuu fi kabajsiisurratti qopha’ummaan mootummaa cimee itti fufa Motummaa Read More
 • Finfinnee: Guraandhala 11, 2008 (BDHKMNO) Tibbana Godina Arsii Lixaa aanaalee murtaa’anitti jequmsa uumame ilaalchisee Biiroon Read More
 • Finfinnee: Guraandhala 19, 2008 (BDHKMNO) Humnoota jeequmsa uumuun nageenya naannichaa booressuuf socho’aniin akka morman jiraattonni Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Latest News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

26-08-2016

Naannoo Oromiyaatti harcaatii barattootaa hambisuun qolqullina barnootaa eegsisuuf hojjetamaa jira

Naannoo Oromiyaatti harcaatii barattootaa hambisuun qolqullina barnootaa eegsisuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Hagayya 19,2008(BDHKMNO)Naannoo Oromiyaatti haftee fi harcaatii barattootaa hambisuuf ni hojjetama jedahame. Qulqullina barnootaa eegsisuu fi karoora qabame milkeessuuf bara barnoota 2009'tti xiyyeeffannaan hojjetamuu qaba jedhe Biiron Barnoota Oromiyaa. Daayreektaroonnii fi itti gaafatamtoonni waajjiraalee barnootaa godinaalee garaagarraa...

Read more

25-08-2016

Itiyoophiyaan nageenya daandiitti xiyyeeffannoo kennitee nihojjetti: Pireezdaant Mulaatuu

Itiyoophiyaan nageenya daandiitti xiyyeeffannoo kennitee nihojjetti: Pireezdaant Mulaatuu

Finfinnee: Hagayya 19, 2008 (BDHKMNO) Pireezdaant Doktar Mulaatuu Tashoomaa Itiyoophiyaan damee nageenya daandiitti xiyyeeffannoo kennitee akka hojjatu ibsan. Pireezdaantichi Ergamaa Addaa Damee Nageenya Daandii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii fi Pireezdaantii Fedareeshinii Ispoortii Motoraa Zhaan Todt waliin mari’ataniiru. Ergamaan...

Read more

24-08-2016

Tajaajilli Hoospitaala Diistiriiktii Garba Gurraachaa fooyya’aa jira jedhame

Tajaajilli Hoospitaala Diistiriiktii Garba Gurraachaa fooyya’aa jira jedhame

Finfinnee, Hagayya 18,2008(BDHKMNO) – Tajaajilli Hoospitaala Diistiriiktii Garba Gurraachaa fooyya’aa akka jiru hawaasni dhugaa ba’e. Jiraataan magaalaa Garba Gurraachaa ganda 01 obbo Dachaasaa Waaqumaa akka himanitti ciisanii kan yaalamanis ta’e kan deddeebi’an tajaajilli isaan argatan, dhiyeessii...

Read more

23-08-2016

Eejansichi bara 2009 barattoota kuma 30 ol simatee leenjisuufi

Eejansichi bara 2009 barattoota kuma 30 ol simatee leenjisuufi

Finfinnee, Hagayya 16,2008(BDHKMNO) – Eejansiin Barnoota Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa Finfinnee bara barnootaa 2009 idileedhan barattoota kuma 30 ol simachuuf qophaa’era jedhe. Daayreektarri olaanaa eejansichaa obbo Zaruu Simuu’ir leenjichaaf humni namaa fi meeshaaleen barbaachisan marti guuttamaniiru...

Read more

23-08-2016

Koreen Hoji Raawwachiistuu Adda Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa haaromsa waggoottan 15 gamaaggamuun kallattii gara fulduraa kaa'e

Koreen Hoji Raawwachiistuu Adda Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa haaromsa waggoottan 15 gamaaggamuun kallattii gara fulduraa kaa'e…

Finfinnee, Hagayya 16,2008(BDHKMNO) -Koreen Hoji Raawwachiistuu Adda Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa Hagayya 10 -15,2008 walga’ii idilee gaggeessen jijjiirrama waggoottan 15 darbanii gamaaggame. Bu’aawwan argaman itti fufsiisuuf, rakkoolee demokraasii misoomawaa qoraa jiranis hiikuun mirga namoomaa fi fayyadamummaa mirkaneessuuf...

Read more

19-08-2016

Godina Shawaa Kaabaatti haqqee fi garaa kaasaa ittisuuf hojjetamaa jira

Godina Shawaa Kaabaatti haqqee fi garaa kaasaa ittisuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Hagayya 12,2008(BDHKMNO) – Dhibeen haqqee fi garaa kaasaa akka hin babal’anne hojjetamaa akka jiru Waajjirri Eegumsa Fayyaa godina Shawaa Kaabaa beeksise. Ji’a Adoolessa walakkaarraa kaasee iddoowwan namoonni itti baay’atanitti dhibichi akka hin babal’anne hojjetamaa jira. Waajjirichatti...

Read more

19-08-2016

Godina Baaleetti qonna Gannaa baranaan lafa heektaara kuma 300 fi kuma 77 misoomsuun oomisha fooyyee qabu argachuuf xiyyeeffannoon hojjatamaa jira

Godina Baaleetti qonna Gannaa baranaan lafa heektaara kuma 300 fi kuma 77 misoomsuun oomisha fooyyee…

Finfinnee, Hagayya 12, 2008 (BDHKMNO) Galteewwan qonnaa fayyadamuu erga jalqabanii as oomishni wagga waggaan argatan dabalaa dhufuusaa qonnaan-bultoonni Godina Baalee Aanaa Ginniir tokko tokko ibsan. Godinichatti qonna Gannaa baranaan lafa heektaara kuma 300 fi kuma 77...

Read more

19-08-2016

 Bara bajataa kanatti Finfinneetti dargaggoota kuma 215 oliif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira

Bara bajataa kanatti Finfinneetti dargaggoota kuma 215 oliif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Hagayya 12,2008(BDHKMNO) – Lakkoofsi jiraattota magaalaa Finfinnee amma dabalaa deeme fedhiin carraa hojiis ammasuma dabalaa akka dhufe Biiron Misooma IMX Finfinnee qorannaan gaggeesse ni argisiisa. Fedhii hojii bal’aa kanaafis magaalattiin waggaa waggaadhan carraa hojii...

Read more

19-08-2016

Dargaggoonni Iluu Abbaa Booraa 160,000 ol ta'an tola ooltummaarratti bobba’aniiru

Dargaggoonni Iluu Abbaa Booraa 160,000 ol ta'an tola ooltummaarratti bobba’aniiru

Finfinnee, Hagayya 12,2008(BDHKMNO) - Godina Iluu Abbaa Booritti barattoonni kuma dhibba 1 fi 60 ol ta'an hojii tola ooltummaarratti bobba'anii hojjechaa jiraachuu Waajjirri Dargaggoo fi Ispoortii Godinichaa beeksise. Waajjirri Dhimmoota Koomuniikeeshiniin godinihaa itti gaafatamaa Waajjira Dhimma...

Read more

18-08-2016

Ejansichi lammileen dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaatti barachuu fedhan eyyama beekamtii dhaabbilee osoo hin-mirkaneessin akka hin galmoofne hubachiise

Ejansichi lammileen dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaatti barachuu fedhan eyyama beekamtii dhaabbilee osoo hin-mirkaneessin akka hin…

Finfinnee, Hagayya 11, 2008 (BDHKMNO) Ejansiin Barbaachisummaa fi Qulqullina Barnoota Olaanoo lammileen dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaatti barachuu barbaadan eyyama beekamtii qabaachuu isaanii osoo hin-mirkaneessin akka hin-galmoofne hubachiise. Ejansichi dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa barnoota fagoo fi...

Read more

18-08-2016

Yaa’iin 66ffaa Koree Afriikaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Jimaataa Finfinneetti taa’amuu jalqaba

Yaa’iin 66ffaa Koree Afriikaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Jimaataa Finfinneetti taa’amuu jalqaba

Finfinnee, Hagayya 11, 2008 (BDHKMNO) Yaa’iin 66ffaa Koree Afriikaa - Dhaabbati Fayyaa Addunyaa ifataanii jalqabee Finfinneetti nitaa’ama. Yaa’icha geggeessuuf hal-dureen xumuramuu Ministeerri Eegumsa Fayyaa ibsa har’a kenneen beeksiseera. Yaa’ii guyyoota shan walitti aananiif geggeeffamu kanaarratti sanadoonni fayyaa...

Read more

18-08-2016

Dargaggoonni heera mootummaa kabachiisuu qabu jedhame

Dargaggoonni heera mootummaa kabachiisuu qabu jedhame

Finfinnee, Hagayya 11,2008(BDHKMNO) - Heera biyya dargaggoonni aarsaan har’aan ga’anii fi hirmaannaan guddisaa jiran eeguu qabu jedhame. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee 2,000 ta’an bulchiinsa magaalichaa waliin haala yeroorratti mari’ataniiru. Waraqaan qorannaa nagaa fi tasgabbiin bu’aa buuse argisiisuu fi...

Read more

17-08-2016

Yaa’in barnoota biyyoolessaa Adaamatti gaggeeffamuufi

Yaa’in barnoota biyyoolessaa Adaamatti gaggeeffamuufi

Finfinnee, Hagayya 10,2008(BDHKMNO) - Yaa’in barnoota biyyoolessaa Adaamatti kan gaggeeffamu akka ta’e minister di’eettaan qulqullina barnoota waliigala. Ministeera Barnootaa Dooktar Xilaayee Geetee himan. Yaa’icharratti waraqaalen qorannoo dhiyaatanii mariin kan irratti gaggeeffamu ta’a. Waltajjicharratti ogeeyyonni barnootaa sadarkaa aanarraa kaasee...

Read more

17-08-2016

Manni Maree Waliinii Paartilee Siyaasaa haala yeroo biyyattiirratti walga’ii gaggeesse

Manni Maree Waliinii Paartilee Siyaasaa haala yeroo biyyattiirratti walga’ii gaggeesse

Finfinnee, Hagayya 10,2008(BDHKMNO) – Manni Maree Waliinii Paartilee Siyaasaa rakkoon jiru kamuu karaa heera mootummaan hiikkachuu akka qabu ibse. Manni marichaa sochiin naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti taasifamee seeran ala akka ture eeruun, lubbuu badee fi qabeenya...

Read more

17-08-2016

Godinaalee naannichaa lama keessatti ijaarsa Hidha Haaromsaaf bittaa boondiin Birrii miliyoona 54 walitti-qabame

Godinaalee naannichaa lama keessatti ijaarsa Hidha Haaromsaaf bittaa boondiin Birrii miliyoona 54 walitti-qabame

Naannoo Oromiyaa Godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellamitti simannaa waancaa Hidha Haaromsaa Guddicha Itiyoophiyaa sababa taasifachuun Boondiin Birrii miliyoona 54 bitameera. Waancaan Hidha Haaromsaa Guddicha Itiyoophiyaa Adoolessa 16 hanga 23, 2008itti Wallagga Lixaa aanaalee 19 keessa Adoolessa...

Read more

06-06-2016

Ayyaanni injifannoo Caamsaa 20s Galma Abbaa Gadaa magaalaa Adaamaatti kabajamaa jira.

Ayyaanni injifannoo Caamsaa 20s Galma Abbaa Gadaa magaalaa Adaamaatti kabajamaa jira.

Finfinnee, Caamsaa 27,2008(BDHKMNO) Ayyaanicharratti obbo Bakar Shaalee waraqaa marii paanaalii dhiyeessanii mariin irratti gaggeeffameera. Preezdaantiin naannichaa Obbo Muktaaris kallattii gara fulduraa ni kaa'u jedhamee eeggama.

Read more

06-06-2016

Rakkoo bulchiinsa gaarii, hirmaannaa fi fayyadamtummaa dubartootaa miidhan hiikuuf hojjetamaa jira

Rakkoo bulchiinsa gaarii, hirmaannaa fi fayyadamtummaa dubartootaa miidhan hiikuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Caamsaa 27,2008(BDHKMNO) - Mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii hirmaannaa fi fayyadamtummaa dubartootaa miidhan hiikuuf hojjetaa jira jedhame.

Read more

31-05-2016

IMXdhaan gurmoofnee hojjechuu keenyaan hiyyummaa irraa gara abbaa qabeenyummaatti ceenee jirra jedhu intarpraayizoonni beekamtii argatan tokko tokko

IMXdhaan gurmoofnee hojjechuu keenyaan hiyyummaa irraa gara abbaa qabeenyummaatti ceenee jirra jedhu intarpraayizoonni beekamtii argatan…

Finfinnee(BDHKMNO) Caamsaa 22, 2008 19,2008 IMXdhaan gurmoofnee hojjechuu keenyaan hiyyummaa irraa gara abbaa qabeenyummaatti ceenee jirra jedhu intarpraayizoonni beekamtii argatan tokko tokko. Carraa hojii jiru osoo hin tuffatiin humna qabnuufi kennaa qabnu duguugnee fayyadamuu...

Read more

31-05-2016

Barreeffama haala yeroo irratti ibsa ejjannoo mootummaa naannoo oromiyaa balballoomsu

Barreeffama haala yeroo irratti ibsa ejjannoo mootummaa naannoo oromiyaa balballoomsu

“Gochaan hanna qormaata biyyaalessaa raawwatame gantummaa biyyaafi egeree dhaloota borii irratti yakka aggaamemedha!” Seenaa biyya keenyaa keessatti duubatti hafummaafi wallaalummaan godaannisni ummata keenyarratti gatanii darban qabsoo har’a deegaa maqsuu dabalatee gageessaa jiruu daran dhimmoota ulfaataa...

Read more

31-05-2016

Qorumsi Barnoota Olaanoo ittiin seenan addaan cituusaa Ministeerri Barnootaa ibse.

Finfinnee: Caamsaa 22, 2008 Har’aa jalqabee hanga Kamisaatti kennamaa kan ture qorumsi kutaa 12ffaa qorumsi Afaan Ingiliffaa Koodii 12 ba’uusaan waan mirkanaa’eef akka addaan citu ta’eera jedheera.

Read more

19-04-2016

Mootummaan hoggantota hojii isaanii seeraan hin raawwane 829 irratti tarkanfii fudhate!

Mootummaan hoggantota hojii isaanii seeraan hin raawwane 829 irratti tarkanfii fudhate!

Finfinnee, Ebla 10, 2008(BDHKMNO) Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fikaaduu Tasammaa har'a ibsa gaazexessitootaaf kennaniin akka jedhanitti, "rakkoo bulchinsa gaariin wal qabatee hoggantoota hojii mootumaafi ummanni itti kenne seeraan hin raawwanne hojii...

Read more

19-04-2016

Oromiyaatti labsiin misooma qurxummii fi seerri ittiin bulmaata isaa hojiirra hin oolle

Oromiyaatti labsiin misooma qurxummii fi seerri ittiin bulmaata isaa hojiirra hin oolle

Finfinnee, Ebla 10, 2008(BDHKMNO) Labsiin misooma qurxummii fi seerri ittiin bulmaata isaa hojiirra hin oolle. Naannon Oromiyaa haroo nam-tolchee fi uumamaa qabdurraa waggaatti qurxummii kuntaala kuma 100 fi kuma 80 caalu kiyyeessuu kan dandeessu ta’uu...

Read more

28-03-2016

Kabajamoo Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Muktaar Kadir haala yeroo irratti ibsa kennan

Kabajamoo Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Muktaar Kadir haala yeroo irratti ibsa kennan

Finfinnee 14/06/2008(OROMIACOM) Waltajjiin qorannoo gaggeessitootni Mootummaa Naannoo Oromiyaa tibba kana sadarkaa koree giddu-galeessaarra eegalee hanga gaggeessitoota sadarkaa adda addaatti gaggeeffamaa ture rakkoowwan keessoo Dh.D.U.O. qulqulleessee baasuudhaan toora sirrii qabatee akka itti fufuuf carraa guddaa kan...

Read more

28-03-2016

Guyyaan ijaarsa Hidha Guddicha Haroomsa Itiyoophiyaa itti jalqabe waggaa 5ffaan sirnoota ho’aan ni kabajama - mootummaa

Guyyaan ijaarsa Hidha Guddicha Haroomsa Itiyoophiyaa itti jalqabe waggaa 5ffaan sirnoota ho’aan ni kabajama -…

Finfinnee, Bitootessa 14, 2008 (OROCOM); Ijaarsi Hidha Guddicha Haroomsa Itiyoophiyaa barri itti jalqabame waggaa 5ffaan sirnoota adda addaan akka ayyaaneffamu Waajjirri Koomuniikeeshinii Feedaraalaa beeksise.

Read more

Culture

Jobs & Tender

Jobs

Human resource officer (1)
Network Administrator (2)
Project Manager (1)

Tender

Information technology(2)
Office Equipments (3)
Clothing and uniform (4)

FInd city in oromia

Sign In or Create Account