• Finfinnee, Onkololeessa 14,2009(BDHKMNO) – Rakkoolee ummanni kaasus karoora yeroo dheeraa fi gabaabaan ummata waliin taanee ni Read More
 • Walga’ii ariifachiisaa lammaaffaa waggaa lammaaffaa bara hojii shanaffaa Caffeen Oromiyaa har’a taa’een Read More
 • Finfinnee, Onkololeessa 13, 2009 (FBC) Walga’ii ariifachiisaa lammaaffaa waggaa lammaaffaa bara hojii shanaffaa Caffeen Oromiyaa Read More
 • Finfinnee, Onkololeessa 11,2009(BDHKMNO) - Caffeen Oromiyaa walga'ii ariifachiisaa 2ffaa bara hojii 5ffaasaa booru magaalaa Adaamatti gaggeessa. Read More
 • Finfinnee, Onkololeessa 3,2009(BDHKMNO)Shawaa bahaatti torbee darbe jeequmsa kaasuun sababii manca’a qabeenyaa namoonni ta’an seeratti dhiyaachaa Read More
 • Finfinnee, Fulbaana 30,2009(BDHKMNO)Manni Maree Ministirootaa Sanbata darbe labsii yeroo hataattamaa labseera. Heerri mootummaa federaalaa keeyyanni Read More
 • Finfinnee, Onkololeessa 5, 2009 (BDHKMNO)- Mariin biyyaalessaa adeemsa ijaarsa sirna dimookraasii biyyattii irratti xiyyeeffatu har’a Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Latest News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

25-10-2016

Miseensonni kaabinee naannoo Oromiyaa ammaa eenyufaadha?

Miseensonni kaabinee naannoo Oromiyaa ammaa eenyufaadha?

Finfinnee, Onkololeessa 13, 2009 (FBC) Walga’ii ariifachiisaa lammaaffaa waggaa lammaaffaa bara hojii shanaffaa Caffeen Oromiyaa har’a taa’een af-yaa’iin mana marichaa fi pireezdaantii naannichaa dabalatee muudamtoota gara-garaa raggaase. Caffeen Oromiyaa bulchaa naannichaa akka ta’aniif kaadhimamaa ta’anii kan...

Read more

24-10-2016

Rakkoolee jiran ummata waliin ni hiikna- Preezdaant Lammaa Magarsaa

Rakkoolee jiran ummata waliin ni hiikna- Preezdaant Lammaa Magarsaa

Finfinnee, Onkololeessa 14,2009(BDHKMNO) – Rakkoolee ummanni kaasus karoora yeroo dheeraa fi gabaabaan ummata waliin taanee ni hiikna jedhan Preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Haasaa kaleessa muudama isaaniirratti Caffeetti taasisaniin itti gaafatama ummataa fi...

Read more

24-10-2016

Obbo Lammaa Magarsaa Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’anii muudamaniiru

Obbo Lammaa Magarsaa Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’anii muudamaniiru

Walga’ii ariifachiisaa lammaaffaa waggaa lammaaffaa bara hojii shanaffaa Caffeen Oromiyaa har’a taa’een

Read more

21-10-2016

Caffeen walga'ii ariifachiisaasaa booru gaggeessa

Caffeen walga'ii ariifachiisaasaa booru gaggeessa

Finfinnee, Onkololeessa 11,2009(BDHKMNO) - Caffeen Oromiyaa walga'ii ariifachiisaa 2ffaa bara hojii 5ffaasaa booru magaalaa Adaamatti gaggeessa. Caffichi walga'ii ariifachiisaa guyyoota 2f gaggeessun dhimmoota haala yeroorratti kan mari'atu ta'a. Muudamas ni raggaasisa jedhameet eegama. Oduuwwan Biroo

Read more

20-10-2016

Jiraattonni magaalaa Mattuu dhimma nageenyaa, misoomaa fi haalaa yeroo irratti mari'atan

Jiraattonni magaalaa Mattuu dhimma nageenyaa, misoomaa fi haalaa yeroo irratti mari'atan

Finfinnee, Onkololeessa 9,2009(BDHKMNO)Godina Iluu Abbaa Booraa bulchiinsa magaalaa Mattuutti kutaaleen hawaasaa dhimma nageenyaa, misoomaa fi haalaa yeroo irratti mari'atan. kallattii misoomaa fi guddina biyyattii itti fufsiisuun danda'amurratti mareen nageenyaa fi misoomaa kutaalee hawaasaa, abbootii amantaa, jaarsolii...

Read more

17-10-2016

Mariin biyyaalessaa adeemsa ijaarsa sirna dimookraasii

Mariin biyyaalessaa adeemsa ijaarsa sirna dimookraasii

Finfinnee, Onkololeessa 5, 2009 (BDHKMNO)- Mariin biyyaalessaa adeemsa ijaarsa sirna dimookraasii biyyattii irratti xiyyeeffatu har’a magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatanitti gaggeeffame. Waltajjiin Faanaa Biroodkaastiing Korporeet qooda-fudhattoota gara-garaa waliin wal-tumsuun qopheesse kun “Dimookraasii fi Sirni Fedaraalaa Essaa Garamitti?”...

Read more

13-10-2016

Heerri mootummaa waa’ee labsii yeroo hataattamaa maal jedha?

Heerri mootummaa waa’ee labsii yeroo hataattamaa maal jedha?

Finfinnee, Fulbaana 30,2009(BDHKMNO)Manni Maree Ministirootaa Sanbata darbe labsii yeroo hataattamaa labseera. Heerri mootummaa federaalaa keeyyanni 93 waa’ee labsii yeroo hataattamaa bal’inaan kaa’a. Boqannaa 11 Tumaalee addaddaa Keeyyata 93 Waa’ee labsii yeroo hataattamaa 1 a. Weerarri alaa yammuu mudatu yookan heera mootummaa...

Read more

13-10-2016

Shawaa bahaatti namoonni jeequmsa kaasan seeratti dhiyaachaa jiru

Shawaa bahaatti namoonni jeequmsa kaasan seeratti dhiyaachaa jiru

Finfinnee, Onkololeessa 3,2009(BDHKMNO)Shawaa bahaatti torbee darbe jeequmsa kaasuun sababii manca’a qabeenyaa namoonni ta’an seeratti dhiyaachaa jiru. Poolisiin godinichaa hawaasa waliin ta’uun shakkamtoota seeratti dhiyeessaa akka jiru himeera. Itti gaafatamaan Qajeelcha Poolisii Godinichaa Koomaandar Darajjee Muullataa Tajaajila Oduu...

Read more

12-10-2016

Naannoo Oromiyaatti jeequmsa iddoowwan tokko

Naannoo Oromiyaatti jeequmsa iddoowwan tokko

Finfinnee, Onkololeessa 01, 2009 (BDHKMNO) Rakkoo kabaja ayyaana Irreechaa irratti qaqqabeen wal qabatee Naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee fi bulchiinsa magaalootaa tokko tokko keessatti qaamonni farra nageenyaa biyyoota guddina keenya hin-feene fana ta’uun jeequmsi akka uumamu...

Read more

26-08-2016

Naannoo Oromiyaatti harcaatii barattootaa hambisuun qolqullina barnootaa eegsisuuf hojjetamaa jira

Naannoo Oromiyaatti harcaatii barattootaa hambisuun qolqullina barnootaa eegsisuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Hagayya 19,2008(BDHKMNO)Naannoo Oromiyaatti haftee fi harcaatii barattootaa hambisuuf ni hojjetama jedahame. Qulqullina barnootaa eegsisuu fi karoora qabame milkeessuuf bara barnoota 2009'tti xiyyeeffannaan hojjetamuu qaba jedhe Biiron Barnoota Oromiyaa. Daayreektaroonnii fi itti gaafatamtoonni waajjiraalee barnootaa godinaalee garaagarraa...

Read more

25-08-2016

Itiyoophiyaan nageenya daandiitti xiyyeeffannoo kennitee nihojjetti: Pireezdaant Mulaatuu

Itiyoophiyaan nageenya daandiitti xiyyeeffannoo kennitee nihojjetti: Pireezdaant Mulaatuu

Finfinnee: Hagayya 19, 2008 (BDHKMNO) Pireezdaant Doktar Mulaatuu Tashoomaa Itiyoophiyaan damee nageenya daandiitti xiyyeeffannoo kennitee akka hojjatu ibsan. Pireezdaantichi Ergamaa Addaa Damee Nageenya Daandii Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii fi Pireezdaantii Fedareeshinii Ispoortii Motoraa Zhaan Todt waliin mari’ataniiru. Ergamaan...

Read more

24-08-2016

Tajaajilli Hoospitaala Diistiriiktii Garba Gurraachaa fooyya’aa jira jedhame

Tajaajilli Hoospitaala Diistiriiktii Garba Gurraachaa fooyya’aa jira jedhame

Finfinnee, Hagayya 18,2008(BDHKMNO) – Tajaajilli Hoospitaala Diistiriiktii Garba Gurraachaa fooyya’aa akka jiru hawaasni dhugaa ba’e. Jiraataan magaalaa Garba Gurraachaa ganda 01 obbo Dachaasaa Waaqumaa akka himanitti ciisanii kan yaalamanis ta’e kan deddeebi’an tajaajilli isaan argatan, dhiyeessii...

Read more

23-08-2016

Eejansichi bara 2009 barattoota kuma 30 ol simatee leenjisuufi

Eejansichi bara 2009 barattoota kuma 30 ol simatee leenjisuufi

Finfinnee, Hagayya 16,2008(BDHKMNO) – Eejansiin Barnoota Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa Finfinnee bara barnootaa 2009 idileedhan barattoota kuma 30 ol simachuuf qophaa’era jedhe. Daayreektarri olaanaa eejansichaa obbo Zaruu Simuu’ir leenjichaaf humni namaa fi meeshaaleen barbaachisan marti guuttamaniiru...

Read more

23-08-2016

Koreen Hoji Raawwachiistuu Adda Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa haaromsa waggoottan 15 gamaaggamuun kallattii gara fulduraa kaa'e

Koreen Hoji Raawwachiistuu Adda Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa haaromsa waggoottan 15 gamaaggamuun kallattii gara fulduraa kaa'e…

Finfinnee, Hagayya 16,2008(BDHKMNO) -Koreen Hoji Raawwachiistuu Adda Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa Hagayya 10 -15,2008 walga’ii idilee gaggeessen jijjiirrama waggoottan 15 darbanii gamaaggame. Bu’aawwan argaman itti fufsiisuuf, rakkoolee demokraasii misoomawaa qoraa jiranis hiikuun mirga namoomaa fi fayyadamummaa mirkaneessuuf...

Read more

19-08-2016

Godina Shawaa Kaabaatti haqqee fi garaa kaasaa ittisuuf hojjetamaa jira

Godina Shawaa Kaabaatti haqqee fi garaa kaasaa ittisuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Hagayya 12,2008(BDHKMNO) – Dhibeen haqqee fi garaa kaasaa akka hin babal’anne hojjetamaa akka jiru Waajjirri Eegumsa Fayyaa godina Shawaa Kaabaa beeksise. Ji’a Adoolessa walakkaarraa kaasee iddoowwan namoonni itti baay’atanitti dhibichi akka hin babal’anne hojjetamaa jira. Waajjirichatti...

Read more

19-08-2016

Godina Baaleetti qonna Gannaa baranaan lafa heektaara kuma 300 fi kuma 77 misoomsuun oomisha fooyyee qabu argachuuf xiyyeeffannoon hojjatamaa jira

Godina Baaleetti qonna Gannaa baranaan lafa heektaara kuma 300 fi kuma 77 misoomsuun oomisha fooyyee…

Finfinnee, Hagayya 12, 2008 (BDHKMNO) Galteewwan qonnaa fayyadamuu erga jalqabanii as oomishni wagga waggaan argatan dabalaa dhufuusaa qonnaan-bultoonni Godina Baalee Aanaa Ginniir tokko tokko ibsan. Godinichatti qonna Gannaa baranaan lafa heektaara kuma 300 fi kuma 77...

Read more

19-08-2016

 Bara bajataa kanatti Finfinneetti dargaggoota kuma 215 oliif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira

Bara bajataa kanatti Finfinneetti dargaggoota kuma 215 oliif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Hagayya 12,2008(BDHKMNO) – Lakkoofsi jiraattota magaalaa Finfinnee amma dabalaa deeme fedhiin carraa hojiis ammasuma dabalaa akka dhufe Biiron Misooma IMX Finfinnee qorannaan gaggeesse ni argisiisa. Fedhii hojii bal’aa kanaafis magaalattiin waggaa waggaadhan carraa hojii...

Read more

19-08-2016

Dargaggoonni Iluu Abbaa Booraa 160,000 ol ta'an tola ooltummaarratti bobba’aniiru

Dargaggoonni Iluu Abbaa Booraa 160,000 ol ta'an tola ooltummaarratti bobba’aniiru

Finfinnee, Hagayya 12,2008(BDHKMNO) - Godina Iluu Abbaa Booritti barattoonni kuma dhibba 1 fi 60 ol ta'an hojii tola ooltummaarratti bobba'anii hojjechaa jiraachuu Waajjirri Dargaggoo fi Ispoortii Godinichaa beeksise. Waajjirri Dhimmoota Koomuniikeeshiniin godinihaa itti gaafatamaa Waajjira Dhimma...

Read more

18-08-2016

Ejansichi lammileen dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaatti barachuu fedhan eyyama beekamtii dhaabbilee osoo hin-mirkaneessin akka hin galmoofne hubachiise

Ejansichi lammileen dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaatti barachuu fedhan eyyama beekamtii dhaabbilee osoo hin-mirkaneessin akka hin…

Finfinnee, Hagayya 11, 2008 (BDHKMNO) Ejansiin Barbaachisummaa fi Qulqullina Barnoota Olaanoo lammileen dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaatti barachuu barbaadan eyyama beekamtii qabaachuu isaanii osoo hin-mirkaneessin akka hin-galmoofne hubachiise. Ejansichi dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa barnoota fagoo fi...

Read more

18-08-2016

Yaa’iin 66ffaa Koree Afriikaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Jimaataa Finfinneetti taa’amuu jalqaba

Yaa’iin 66ffaa Koree Afriikaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Jimaataa Finfinneetti taa’amuu jalqaba

Finfinnee, Hagayya 11, 2008 (BDHKMNO) Yaa’iin 66ffaa Koree Afriikaa - Dhaabbati Fayyaa Addunyaa ifataanii jalqabee Finfinneetti nitaa’ama. Yaa’icha geggeessuuf hal-dureen xumuramuu Ministeerri Eegumsa Fayyaa ibsa har’a kenneen beeksiseera. Yaa’ii guyyoota shan walitti aananiif geggeeffamu kanaarratti sanadoonni fayyaa...

Read more

18-08-2016

Dargaggoonni heera mootummaa kabachiisuu qabu jedhame

Dargaggoonni heera mootummaa kabachiisuu qabu jedhame

Finfinnee, Hagayya 11,2008(BDHKMNO) - Heera biyya dargaggoonni aarsaan har’aan ga’anii fi hirmaannaan guddisaa jiran eeguu qabu jedhame. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee 2,000 ta’an bulchiinsa magaalichaa waliin haala yeroorratti mari’ataniiru. Waraqaan qorannaa nagaa fi tasgabbiin bu’aa buuse argisiisuu fi...

Read more

17-08-2016

Yaa’in barnoota biyyoolessaa Adaamatti gaggeeffamuufi

Yaa’in barnoota biyyoolessaa Adaamatti gaggeeffamuufi

Finfinnee, Hagayya 10,2008(BDHKMNO) - Yaa’in barnoota biyyoolessaa Adaamatti kan gaggeeffamu akka ta’e minister di’eettaan qulqullina barnoota waliigala. Ministeera Barnootaa Dooktar Xilaayee Geetee himan. Yaa’icharratti waraqaalen qorannoo dhiyaatanii mariin kan irratti gaggeeffamu ta’a. Waltajjicharratti ogeeyyonni barnootaa sadarkaa aanarraa kaasee...

Read more

17-08-2016

Manni Maree Waliinii Paartilee Siyaasaa haala yeroo biyyattiirratti walga’ii gaggeesse

Manni Maree Waliinii Paartilee Siyaasaa haala yeroo biyyattiirratti walga’ii gaggeesse

Finfinnee, Hagayya 10,2008(BDHKMNO) – Manni Maree Waliinii Paartilee Siyaasaa rakkoon jiru kamuu karaa heera mootummaan hiikkachuu akka qabu ibse. Manni marichaa sochiin naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti taasifamee seeran ala akka ture eeruun, lubbuu badee fi qabeenya...

Read more

17-08-2016

Godinaalee naannichaa lama keessatti ijaarsa Hidha Haaromsaaf bittaa boondiin Birrii miliyoona 54 walitti-qabame

Godinaalee naannichaa lama keessatti ijaarsa Hidha Haaromsaaf bittaa boondiin Birrii miliyoona 54 walitti-qabame

Naannoo Oromiyaa Godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellamitti simannaa waancaa Hidha Haaromsaa Guddicha Itiyoophiyaa sababa taasifachuun Boondiin Birrii miliyoona 54 bitameera. Waancaan Hidha Haaromsaa Guddicha Itiyoophiyaa Adoolessa 16 hanga 23, 2008itti Wallagga Lixaa aanaalee 19 keessa Adoolessa...

Read more

Culture

Jobs & Tender

Jobs

Human resource officer (1)
Network Administrator (2)
Project Manager (1)

Tender

Information technology(2)
Office Equipments (3)
Clothing and uniform (4)

FInd city in oromia

Sign In or Create Account